Uitspraak nr 15-001 3 feb 2015

Verzwaard adviesrecht bij besluit tot meewerken aan reality tv serie

Een zorgaanbieder is benaderd door een tv producent met verzoek om mee te werken aan de totstandkoming van een reality tv-serie. Deze serie zou moeten bijdragen aan meer bekendheid over psychiatrische stoornissen en aan destigmatisering van psychiatrische patiënten.

Het idee is dat er een bekende Nederlander wordt opgenomen in een kliniek en daar in gesprek gaan met patiënten.

Zorgaanbieder stemt in met proefopname op één locatie en betrekt de betreffende cliëntenraad daarbij en vervolgens ook bij de definitieve besluitvorming over het meewerken aan deze serie.

Op een later moment wordt op verzoek van de tv producent een tweede locatie in een andere regio van zorgaanbieder aan het project toegevoegd.

De cliëntenraad die voor die locatie is ingesteld wordt pas heel laat op de hoogte gesteld dat er hier binnenkort gefilmd zal gaan worden en naar diens daarop volgende negatieve advies en het inroepen van de nietigheid wordt niet geluisterd.

Zorgaanbieder is van oordeel dat zorgvuldigheid is betracht door de cliëntenraad van de eerste locatie heel uitgebreid te betrekken (ondanks dat hierop volgens zorgaanbieder adviesrecht niet van toepassing is).

 

De cliëntenraad van de tweede locatie stelt zich op het standpunt dat het besluit niet strookt met privacywetgeving en de daarop gebaseerde instellingsprotocollen over cameragebruik binnen de instelling. De LCvV is het daar mee eens en oordeelt dat de manier waarop de eerste cliëntenraad is betrokken wel degelijk volgens de WMCZ is verlopen en dat derhalve naar de cliëntenraad van de andere locatie ook geluisterd had dienen te worden. Verder past het besluit inderdaad niet in het uitgebreide privacyprotocol van de zorgaanbieder, en daarbij wordt er in branchenormering en literatuur over dit soort tv producties in de gezondheidszorg gewezen op de ethische dilemma's en opgeroepen tot zorgvuldigheid en terughoudendheid. Alles bij elkaar vindt de LCvV dat dit een zwaarwegend besluit is waarop verzwaard adviesrecht van toepassing geacht kan worden.

Download Uitspraak