Uitspraak nr 14-002 4 sep 2014

Wijziging openingstijden centrale ingang

 Een besluit tot gewijzigde openingstijden van de entree van een verpleeghuis blijkt na het doorlopen van de adviesprocedure niet los gezien te kunnen worden van een besluit -waar geen advies over is gevraagd - tot gewijzigde openingstijden van de receptie aldaar. Voor de zorgaanbieder is dit de reden om het eerder op lokatie niveau gehonoreerd negatief advies over de gewijzigde deursluitingstijden, op een hoger bestuursniveau te overrulen en te vervangen door een nieuw besluit dat inhoudt dat de buitendeur 's avonds toch wel vroeger dichtgaat.  Dicht wil dan zeggen dat clienten en bezoek via een intercomsysteem of met een keycard nog wel naar binnen te kunnen. De LCvV oordeelt dat ten onrechte geen advies gevraagd is over de gewijzigde openingstijden van de receptie gezien de onlosmakelijke gevolgen met de deursluitingstijd. Op grond van het convenant van deze instelling had dit wel behoren te gebeuren. Het betrof dan geen verzwaard advies maar gewoon advies. Ook oordeelt de LCvV dat wanneer na het doorlopen van de adviesprocedure een besluit alsnog wordt vervangen door een nieuw voorgenomen besluit, daarover opnieuw advies gevraagd dient te worden.

 

Download Uitspraak