Uitspraak nr 13-005 30 jan 2014

Verhoging uurtarief individuele begeleiding

Een zorgaanbieder wil het uurtarief dat cliënten zelf moeten betalen voor bepaalde individuele begeleidingsuren, verhogen met ruim 60%.
Zorgaanbieder stelt dat dit tarief gedurende vele jaren niet kostendekkend aan de cliënten is doorberekend maar dat dit toen nog uit andere potjes kon worden bekostigd.
Door bezuinigingen lukt dit niet meer en vandaar het nieuwe tarief. De cliëntenraad adviseert negatief omdat de wijze waarop het nieuwe uurtarief berekend is, niet volledig kan overtuigen.
De LCvV vindt eveneens dat zorgaanbieder onvoldoende had weten te onderbouwen dat het nieuwe bedrag 'kostendekkend' zou zijn.
De LCvV adviseert de zorgaanbieder om bij een nieuw besluit over verhoging van het tarief rekening te houden met het deel van de kostenberekening waar de clientenraad wél mee akkoord ging.

Download Uitspraak