Sonja de Pauw

Mevrouw mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn (voorzitter)

Mevrouw De Pauw Gerlings-Döhrn is vele jaren werkzaam geweest bij de Rechtspraak waarvan sinds 1991 als vice-president bij de Rechtbank te Rotterdam. Daarnaast heeft zij vele voorzittersfuncties bekleed in diverse medezeggenschapsraden en commissies voor de wetenschap, onderwijs en in de zorgsector.

D.J.Buijs

 

De heer mr. D.J. Buijs (plv. voorzitter)

De heer Buijs is vele jaren werkzaam geweest bij de Rechtspraak, als kantonrechter en plaatsvervangend lid van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook is hij lid van een clientenraad.

De heer Buijs neemt waar als voorzitter in geval van verhindering van de vaste LCvV voorzitter.

 

 

Huisman-Mak

Mevrouw J.C. Huisman-Mak (lid)

Mevrouw Huisman-Mak werkte eerder in diverse functies in de zorgsector, laatstelijk als ambtelijk secretaris van een cliëntenraad. Ook was zij actief in de plaatselijke politiek. Thans is zij voorzitter van een gemeentelijke cliëntenraad en een adviesraad voor het sociaal domein. Ook is zij lid van een regionale klachtencommissie van zorgaanbieders.

De heer drs. R. Kuhn

De heer drs. R. Kuhn (lid)

De heer Kuhn studeerde psychologie en heeft jarenlange werkervaring op bestuurlijk/strategisch niveau in de zorg en bij (overheids)instanties. Hij ondersteunde als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris diverse besturen, ondernemingsraden, cliëntenraden in de zorg en hielp organisaties bij het realiseren van fusies en andere samenwerkingsverbanden.

Miriam Heringa

Mevrouw mr. M.C. Heringa (lid)

Mevrouw mr. M.C. Heringa is werkzaam als directeur extramurale zorg bij een grote zorgaanbieder in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorgsector. Zij heeft een achtergrond als juriste met als specialisatie gezondheidsrecht.

Uiterwijk

De heer H.B. Uiterwijk, MHA (lid)

 De heer Uiterwijk is psychiatrisch verpleegkundige en was tot voor kort werkzaam in directioneel/bestuurlijke functies in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Psychiatrie. Momenteel  werkzaam als consultant waarbij patiëntbetrokkenheid een bijzonder interessegebied is. In het kader van zijn promotie doet hij onderzoek naar de effecten van marktwerking in de (geestelijke) gezondheidszorg.

 

AJHvV

De heer mr. A.J. Heerma van Voss (lid)

De heer Heerma van Voss is jurist en had diverse journalistieke functies waaronder die van hoofdredacteur van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid. Hij zat onder anderen in het oprichtingsbestuur van de stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en is toezichthouder bij verschillende (zorg)instellingen.

bos

Mevrouw mr. L. Bos (secretaris)

Mevrouw Bos is de secretaris van de LCvV. De secretaris is geen lid van de LCvV, maar staat als zelfstandig jurist de leden van de LCvV met raad en daad terzijde.